In

Act for Society Center

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Gratë, Publiku, Të moshuarit, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Armela Pengili
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2012
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Tiranë
FIELDS OF ACTIVITY:
Barazia Gjinore, Ekstremizmi i Dhunshem, Edukimi, Arti dhe Kultura
MISSION:

Misioni i Qendrës “ACT for SOCIETY” është “të rrisë jetesën e shëndetshme, të stimulojë zhvillimin e qëndrueshëm, të promovojë kulturën, të advokojë dhe loboi për çështje të të drejtave të njeriut, duke stimuluar pjesëmarrjen aktive në proçeset politikë-bërëse dhe vendimmarrëse”.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Terapi dhe këshillim psikologjik
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address