• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Act for Society Center

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Gratë, Publiku, Të moshuarit, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Armela Pengili
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2012
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Barazia Gjinore, Ekstremizmi i Dhunshem, Edukimi, Arti dhe Kultura
MISIONI:

Misioni i Qendrës “ACT for SOCIETY” është “të rrisë jetesën e shëndetshme, të stimulojë zhvillimin e qëndrueshëm, të promovojë kulturën, të advokojë dhe loboi për çështje të të drejtave të njeriut, duke stimuluar pjesëmarrjen aktive në proçeset politikë-bërëse dhe vendimmarrëse”.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Sherbime Sociale

Terapi dhe këshillim psikologjik
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address