• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Act for Society Center

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të vecanta (fizike dhe psikologjike), Të moshuarit, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Armela Pengili
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2011
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Arsimi dhe Edukimi, Arti / Kultura, Çështjet sociale, Media, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
MISIONI:

Qëllimi i krijimit dhe e funksionimit të qendrës “ACT për SHOQERISE Center”, është që ti japë individëve dhe komunitetit mundësinë për të qenë pjesë e jetës sociale, ekonomike, kulturore të vendit, për të ndërtuar një shoqëri të shëndoshë, duke i ndihmuar ata se si të veprojnë mbi problemet e tyre sociale përmes mbajtjes së seminareve të ndryshme, trajnime, konferenca, dhe fushatave.

Address