In

Edukimi Social dhe Mbrojtja e Mjedisit - SEEP

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Publiku, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Simo Ribaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2011
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Bashkia Vlorë dhe Rajoni i jugut
FIELDS OF ACTIVITY:
Mjedisi
MISSION:

Monitorimi, edukimi dhe promovimi i çështjeve mjedisore, ndërgjegjësimi, trajnimet, fuqizimi i komunitetit ndërmjetësimi përmes aktiviteteve specifike për rehabilitimin, adresimin e këtyre problematikave mjedisore duke inkurajuar bashkëpunimin me pushtetin vendor si dhe rrjetëzimet me OJF të tjera e fushës.

Shërbime sociale

  • Terapi dhe këshillim psikologjik

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

  • Trainim, Kurse kualifikimi

 

Address