In

Albanian Recyclers Association

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Biznesi, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Bardhyl Balteza
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2007
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Pjesëmarrja në hartimin dhe përmirësimin e legjislacionit në fushën e riciklimit për problemet teknike, ekonomike, financiare dhe organizative.
MISSION:

Misioni i shoqatës është zhvillimi i industrisë së riciklimit dhe mbrojtja e mjedisit përmes përfaqësimit, promovimit dhe mbrojtjes së interesave të anëtarëve të saj.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Qëndër ditore

Address