• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Albanian Recyclers Association

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Biznesi, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Bardhyl Balteza
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2007
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Pjesëmarrja në hartimin dhe përmirësimin e legjislacionit në fushën e riciklimit për problemet teknike, ekonomike, financiare dhe organizative.
MISIONI:

Misioni i shoqatës është zhvillimi i industrisë së riciklimit dhe mbrojtja e mjedisit përmes përfaqësimit, promovimit dhe mbrojtjes së interesave të anëtarëve të saj.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Sherbime Sociale

Qëndër ditore

Address