In

Agjencia Rajonale e Zhvillimit, Vlorë

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi, Gratë, Publiku, Minoritetet, Të rinjtë, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Ylldize Brahimaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Fondacion
OTHER ADDRESS:
Pall."Ferati", Ap. 3/1, Vlorë, Shqipëri
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1998
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Vlorë, Sarandë, Gjirokastër, Tiranë
FIELDS OF ACTIVITY:
Zhvillim social Ekonomik , ofrues shërbimesh, konsulencë, Training ,Coaching, Zhvillim social ekonomik dhe SME
MISSION:

Për të kontribuar si bashkë-udhëheqës, duke punuar së bashku me komunitetin lokal social-ekonomik dhe të NVM-ve, donatorët ndërkombëtarë dhe autoriteteve lokale dhe OJQ-ve, për të përmirësuar klimën e biznesit dhe për të inkurajuar zhvillimin ekonomik social në rajon nëpërmjet zbatimit të programeve të koordinimit të përbashkët, dhe për të vepruar si një qendër e burimeve ndër-sektoriale.

Address