In

CESVI COOPERAZIONE E SVILUPPO - ONLUS

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Minoritetet, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Giorgio Ponti
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1985
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Përmet, mbarë Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Situata emergjente, zhvillimi territorial, bujqësia, turizëm
MISSION:

CESVI është një shoqatë laike, e pavarur, e cila punon për solidaritet global. Ndër vlerat kryesore të CESVI-t janë solidariteti njerëzor dhe drejtësia sociale të cilat janë transformuar në ndihmë humanitare dhe zhvillim, duke afirmuar fuqimisht rëndësinë e të Drejtave Universale të Njeriut. Fjalët “Cooperazione e Sviluppo” (bashkëpunim dhe zhvillim), inicialet e të cilit kontribuojnë për të formuar akronimin CESVI, përshkruan më së miri angazhimin e organizatës për një përqasje pjesëmarrëse, ku përfituesit e ç”do ndërhyrjeje kanë një rol kryesor, dhe u bëhet thirrje për të vepruar për zhvillimin e tyre. Prandaj, CESVI është e angazhuar fuqishëm për të bërë një dallim të qartë midis ndihmës ndërkombëtare dhe bamirësisë së thjeshtë, duke refuzuar çdo ndikim dhe imponim nga donatorët-interesat e orientuara.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional, Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Qëndër ditore, Qëndër rezidenciale, Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address