• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

CESVI COOPERAZIONE E SVILUPPO - ONLUS

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Minoritetet, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Giorgio Ponti
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1985
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Përmet, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Situata emergjente, zhvillimi territorial, bujqësia, turizëm
MISIONI:

CESVI është një shoqatë laike, e pavarur, e cila punon për solidaritet global. Ndër vlerat kryesore të CESVI-t janë solidariteti njerëzor dhe drejtësia sociale të cilat janë transformuar në ndihmë humanitare dhe zhvillim, duke afirmuar fuqimisht rëndësinë e të Drejtave Universale të Njeriut. Fjalët “Cooperazione e Sviluppo” (bashkëpunim dhe zhvillim), inicialet e të cilit kontribuojnë për të formuar akronimin CESVI, përshkruan më së miri angazhimin e organizatës për një përqasje pjesëmarrëse, ku përfituesit e ç”do ndërhyrjeje kanë një rol kryesor, dhe u bëhet thirrje për të vepruar për zhvillimin e tyre. Prandaj, CESVI është e angazhuar fuqishëm për të bërë një dallim të qartë midis ndihmës ndërkombëtare dhe bamirësisë së thjeshtë, duke refuzuar çdo ndikim dhe imponim nga donatorët-interesat e orientuara.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional, Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Qëndër ditore, Qëndër rezidenciale, Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address