Takime rajonale me OSHC-të_E drejta e shperndarjes së taksave-Shkodër

EVENT DETAILS :

  • Start Date:12-05-2020
  • End Date:12-05-2020
  • Start Time:10:00
  • End Time:12:30
  • Location:Tiranë, Albania

ORGANIZER :

  • Organized by:Resource Centre
  • Mobile:+355 4 2254881
  • Email:info@resourcecentre.al
  • Website:https://resourcecentre.al
  • Address:Tirana, Albania

Takime rajonale me OSHC-të_E drejta e shperndarjes së taksave-Shkodër