• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
 • +355 4 2254881
 • info@resourcecentre.al

Takime rajonale me OSHC-të_E drejta e shperndarjes së taksave-Vlorë

EVENT DETAILS :

 • Start Date:08-05-2020
 • End Date:08-05-2020
 • Start Time:10:00
 • End Time:12:30
 • Location:Tiranë, Albania

ORGANIZER :

 • Organized by:Resource Centre
 • Mobile:+355 4 2254881
 • Email:info@resourcecentre.al
 • Website:https://resourcecentre.al
 • Address:Tirana, Albania

Takime rajonale me OSHC-të_E drejta e shperndarjes së taksave-Vlorë