In News

Drejtuar Organizatave të Shoqërisë Civile

Të nderuar kolegë, bashkëpunëtorë e përfitues,

Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, urojnë që ky mesazh në këto ditë të vështira për kombin dhe gjithë botën mbarë t’ju gjejë mirë me shëndet.
Duke qenë se situata që po kalojmë ka një efekt të drejtpërdrejtë në punën e organizatave jo-fitimprurëse në vend, ne po mbledhim në mënyrë të shpejtë disa informacione nga sektori për të evidentuar problematikat kryesore. Kjo do t’i shërbente të gjithë aktorëve për t’u përshtatur në kushtet e reja, si dhe për të mbështetur një fushatë advokimi nga ana e sektorit.
Ju lutemi plotësoni pyetësorin deri në datën 📆 27 mars 2020. Kjo është një çështje URGJENTE‼️ Faleminderit!
Pyetsorin e gjeni në këtë link 👉https://www.surveymonkey.com/r/PSJWQ5H