Thirrje për shprehje interesi – Programi i asistencës – Për rrjetet, koalicionet dhe grupimet e organizatave të shoqërisë civile

Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri ftojnë të gjitha rrjetet, koalicionet dhe grupimet lokale apo kombëtare të OSHC-ve të cilat janë të interesuara për të punuar bashkërisht në adresimin e çështjeve në nivel vendor apo qendror, të shprehin interesin e tyre për të qenë pjesë e programit të asistencës për

Për të tretin vit radhazi, rikthehet Java e Shoqërisë Civile në Shqipëri!

Java e Shoqërisë Civile (JSHC) është një aktivitet kombëtar tematik i përvitshëm organizuar nga Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, që i dedikohet promovimit të veprimtarisë së organizatave të shoqërisë civile në vend dhe kontributit të tyre në shoqëri. Java, e cila do të zhvillohet përgjatë periudhës 27 maj-2

Thirrje për pjesëmarrje në programin e trajnimit “Manaxhimi dhe monitorimi i granteve”

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile hap thirrjen për pjesëmarrje në programin e trajnimit “Manaxhimi dhe monitorimi i granteve” për vitin 2024. Në kuadër të punës së saj për fuqizimin e kapaciteteve të sektorit jofitimprurës si dhe në përgjigje të kërkesave nga OSHC-të, Qendra Kombëtare Burimore ka dizenjuar një program të dedikuar trajnimi për rritjen

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, përgjatë 2023!

Kemi kënaqësinë të ndajmë me ju një përmbledhje të rezultateve të punës së Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, përgjatë 2023. Ky vit ka sjellë akoma më shumë risi në programe dhe aktivitete në shërbim të sektorit krahasuar me vitin e shkuar, duke krijuar një portofol shërbimesh më të larmishëm në përgjigje të nevojave të

Thirrje për aplikime në programin e trajnimit dhe mentorimit “Diversifikimi i Burimeve të Financimit për OSHC-të! Gjenerimi i të ardhurave nga shërbimet me pagesë dhe shitja e produkteve”

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, hap thirrjen për shprehje interesi për programin e trajnimit dhe mentorimit “Diversifikimi i Burimeve të Financimit për OSHC-të! Gjenerimi i të ardhurave nga shërbimet me pagesë dhe shitja e produkteve”. Programi synon rritjen e qendrueshmërisë financiare të OSHC-ve, nëpërmjet zhvillimit të strategjive dhe planeve në ngritjen e fondeve dhe gjenerimin

Udhërrëfyesi për Funksionimin e Institucioneve Demokratike

“Udhërrëfyesi për Funksionimin e Institucioneve Demokratike” është një dokument politik dhe strategjik i cili paraqet masat kryesore që parashikohen të merren në kuadër të procesit të adresimit të gjetjeve të paraqitura nga Komisioni Evropian në raportin e shqyrtimit (screening report) për Shqipërinë. Qëllimi i hartimit të tij është të paraqesë masat politike kryesore që vendi ynë

Ceremonia e diplomimit të pjesëmarrësve në Akademinë e OJF-ve 2023

Mbyllja e programit të Akademisë së OJF-ve u shënua me një ceremoni diplomimi mbajtur më 21 dhjetor 2023. Ky moment i jashtëzakonshëm shënoi fundin e një viti të përkushtuar për rritjen e njohurive individuale dhe për forcimin e organizatës së çdo pjesëmarrësi. 23 drejtues të organizatave të reja, por edhe të konsoliduara nga Tirana, Durrësi,

Hapen aplikimet për “AKADEMIA E OJF-ve 2024”

Akademia e OJF-ve është një program i përvitshëm, zbatuar nga Partnerët Shqipëri, i cili kontribuon në rritjen e kapaciteteve të përfaqësuesve të OJF-ve në nivele ekzekutive dhe manaxheriale mbi çështje të zhvillimit dhe manaxhimit organizativ, qëndrueshmërisë financiare, advokimit për çështje të interesit të përbashkët, forcimit të bashkëpunimit ndërsektorial etj. Që prej 2015-ës, vit në të

Raporti i Shqipërisë 2023

Komisioni Evropian miratoi Paketën e Zgjerimit 2023, e cil ofron një vlerësim të hollësishëm të situatës dhe progresit të bërë drejt antarësimit në #BE, me një fokus të veçantë në zbatimin e reformave thelbësore, si dhe udhëzime të qarta për prioritetet e tyre. Në Raportin e Shqipërisë 2023 citohet se roli i shoqërisë civile, përfshirja

Nga Takimi Vjetor i Asamblesë së Kodit të Standardeve për OJF-të në Shqipëri!

Me kënaqësi duam të ndajmë me ju momente nga takimi vjetor i Asamblesë së Kodit të Standardeve për OJF-të në Shqipëri, organizuar nga Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërine Civile në Shqipëri, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, në cilësinë e Sekretariatit të Kodit. Takimi solli bashkë anëtarët e Kodit për të diskutuar mbi punën e