• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

Category Page: News

DEKLARATË NGA ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE: “MBI DËNIMET E PROPOZUARA NË KODIN PENAL PËR PARANDALIMIN E PANDEMISË #COVID19”

Tiranë, më 10 Prill 2020 DEKLARATË E PËRBASHKËT PËR MEDIAN ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE: “DËNIMET E PROPOZUARA NË KODIN PENAL PËR PARANDALIMIN E PANDEMISË #COVID19 CËNOJNË TË DREJTAT DHE LIRITË THEMELORE TË SHTETASVE” Në emër të një grupi organizatash të shoqërisë civile dëshirojmë të vlerësojmë në tërësi masat e marra nga qeveria për parandalimin dhe

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI PËR MBËSHTETJE NË MENAXHIMIN E SITUATËS COVID19

Emergjenca Covid-19, shoqëruar me kushtet e karantinës kanë krijuar një seri sfidash për punën e sektorit jo-fitimprurës. Këto sfida ndër të tjera kërkojnë forma të reja alternative pune të personelit të organizatave si dhe të ofrimit të shërbimeve për përfituesit. Në këto kushte, Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, pas një vlerësimi

Distancimi fizik dhe solidariteti shoqëror

Të nderuar kolegë, bashkëpunëtorë, institucione partnere dhe mbështetës të Partnerëve Shqipëri, Ky është një mesazh i veçantë në kohë pasigurish të mëdha. Sot, kombi ynë dhe bota mbarë po përballen me një kërcënim të paimagjinueshëm që po sfidon sistemet e kujdesit shëndetësor dhe shoqëror në nivel global, dhe po prek ekzistencën tonë në kaq shumë

Drejtuar Organizatave të Shoqërisë Civile

Të nderuar kolegë, bashkëpunëtorë e përfitues, Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, urojnë që ky mesazh në këto ditë të vështira për kombin dhe gjithë botën mbarë t’ju gjejë mirë me shëndet. Duke qenë se situata që po kalojmë ka një efekt të drejtpërdrejtë në punën e organizatave jo-fitimprurëse në vend, ne

Tryezë konsultimi me organizatat e shoqërisë civile, mbi projektligjin e ri për prokurimin publik

Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në bashkëpunim me Agjencinë e Prokurimit Publik (APP) zhvilluam një tryezë konsultimi me organizata të shoqërisë civile, mbi projektligjin e ri për prokurimin publik. Gjatë takimit, Drejtorja e APP, Znj. Reida Kashta, sqaroi disa çështje të ligjit për të gjitha OSHC-të e interesuara, veçanërisht në lidhje

HAVE YOUR SAY IN PREPARING IPA III!

CONSULTATION OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS IN THE PREPARATION OF THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA III) Read more here…

HAPEN APLIKIMET PËR “AKADEMINË E OJF-ve 2020”

Akademia e OJF-ve është një hapësirë edukimi dhe zhvillimi joformal për përforcimin e aftësive dhe kompetencave të drejtuesve të shoqërisë civile në Shqipëri, nëpërmjet një kurrikule unike, metodave më bashkëkohore të të nxënit si dhe përvojave shumëdimensionale të shkëmbimit të eksperiencave. Në pesë vite organizim, mbi 90 drejtues organizatash jofitimprurëse kanë përfituan njohuri dhe aftësi

Vizitat studimore të pjesëmarrësve së Akademisë OJF-ve 2019

Si pjesë e Programit të Akademisë së OJF-ve 2019 u zhvilluan disa vizita në institucione qeveritare dhe kompani private, me qëllim rritjen e njohurive të pjesëmarrësve në Akademi mbi rolin e këtyre institucioneve në mbështetjen e shoqërisë civile si dhe ndarjen e disa praktikave të mira të bashkëpunimit ndërsektoriale. Si pjesë e vizitave, përfaqësuesit e

PROGRAMI I ASISTENCËS PËR RRJETET, KOALICIONET DHE GRUPIMET E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE

  THIRRJE PER SHPREHJE INTERESI   PROGRAMI I ASISTENCËS PËR RRJETET, KOALICIONET DHE GRUPIMET E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri ftojnë të gjitha rrjetet, koalicionet dhe grupimet lokale apo kombëtare të OSHC-ve të cilat janë të interesuara për të punuar bashkërisht në adresimin e çështjeve

Fuqizimi i llogaridhënies, transparencës dhe qendrueshmërisë së organizatave
të shoqërisë civile – Kodi i Standardeve për OSHC

Në datën 26 shtator Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri (NRC) organizuan në Tiranë aktivitetin “Fuqizimi i llogaridhënies, transparencës dhe qendrueshmërisë së organizatave të shoqërisë civile – Kodi i Standardeve për OSHC”. Të ftuar në këtë event ishin dhe përfaqësues të organizatave në rajonin e Ballkanit

  • 1
  • 2