• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

Category Page: News

Takim online për prezantimin e draft- “Udhëzues për pjesëmarrjen e publikut në veprimtarinë e Kuvendit”

Në vijim të procesit konsultues me organizata të shoqërisë civile për hartimin e “UDHËZUES PËR PJESËMARRJEN E PUBLIKUT NË VEPRIMTARINË E KUVENDIT” Kuvendi i Shqipërisë zhvilloi një takim on-line me qëllim prezantimin e dokumentit në të cilin ishin reflektuar komentet e dërguara nga OSHC-të. Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile ka qenë pjesë e këtij

Takim konsultues me Agjencinë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile – AMSHC mbi Udhërrëfyesin 2019-2023

Agjencia per Mbeshtetjen e Shoqerise Civile – AMSHC me mbështetjen e zyrës së Kryeministrit si dhe asistencës së përfaqësuesve të delegacionit të Bashkimit Evropian po realizon disa takime me OSHC në kuadër të një fushate ndërgjegjësimi që po zhvillon për udhërrëfyesin 2019-2023 dhe promovimin e tij. Takimi i parë u zhvillua në Tiranë, ndërkohë që

Programe trajnimi një ditore online mbi “Fiskalizimin”

Për të gjitha organizatat e shoqërisë civile! Prej 1 Janarit 2021 ka nisur zbatimi i Ligjit Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”. Nga data 1 Korrik 2021, të gjitha faturat që do të lëshohen dhe pranohen ndërmjet tatimpaguesve (përfshirë OJF-të), do të duhet të jenë Fatura Elektronike dhe të shkëmbehen VETËM nëpërmjet Platformës

Shkëmbim eksperience me organizata nga rajoni mbi ngritjen dhe zhvillimin e mekanizmave vetërregulluese dhe llogaridhënës për sektorin jofitimprurës

Vijon puna e Qendrës për promovimin e Kodit të Standardeve në rajon si një mekanizëm vetërregullues për rritjen e transparencës, llogaridhënies dhe mirëqeverisjes së sektorit jofitimprurës me qëllim rritjen e efektivitetit të veprimtarisë së OJF-ve dhe besimit të grupeve të interesit. Nën koordinimin e Macedonian Center for International Cooperation – MCIC, më 20 maj u

Takim për koordinim e rritje të bashkëpunimit mes TACSO 3 dhe Qendrave Kombëtare Burimore për Zhvillimin e Shoqërisë Civile në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi

Më 28 prill, u organizua takimi i tretë koordinues mes Qendrave Kombëtare Burimore në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, përfaqësuesve të DG NEAR dhe Delegacioneve të BE-së Qëllimi i takimit ishte shkëmbimi informacionit dhe koordinimit të punës mes Programit TACSO 3 dhe Qendrave Kombëtare Burimore të Shoqërisë Civile në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqi, të

Organizatat e Shoqërisë Civile i rekomandojnë Kuvendit të dërgojë për Opinion Ligjor në Komisionin e Venecias projektligjin “Për Regjistrimin e OJF-ve” dhe të shmangë miratimin e tij në kushtet e urgjencës

Në vijim të angazhimit për lehtësimin e procesit të konsultimit me sektorin për Projekt Ligjin "Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse" dhe advokimit me institucionet përgjegjëse, më 26 shkurt 2021, 119 organizata të shoqërisë civile i`u drejtuan përfaqësuesve të Kuvendit të Shqipërisë me një deklaratë publike përmes së cilës i rekomandojnë Kuvendit të dërgojë për Opinion

Njoftim – Shtyhet deri më 30 Qershor afati i regjistrimit të pronarit përfitues

Njoftim!  Shtyhet deri më 30 Qershor afati i regjistrimit të pronarit përfitues Këshilli i Ministrave miratoi dje projektaktin normativ “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.112/2020 “Për regjistrin e pronarit përfitues”. Me qëllim përmbushjen e detyrimeve ligjore të parashikuar në ligjin për regjistrin e pronarit përfitues, afati i përmbushjes së këtij detyrimi është shtyrë

Deklaratë për Media – Kuvendi miraton ndryshime të rëndësishme të reformës në drejtësi në mungesë të një procesi konsultimi dhe transparence

Shoqëria civile shpreh shqetësimin për procesin e miratimit nga Kuvendi i Shqipërisë të dhjetë projektligjeve të lidhura me paketën e reformës në drejtësi. Kuvendi ka miratuar në seancën e fundit plenare dhjetë projektligje në shkelje të procedurës sipas neneve 26, 27 dhe 28 të Rregullores së Kuvendit, për zhvillimin e seancave plenare dhe mbledhjeve të

Event Rrjetëzimi – Qendrueshmëria e organizatave rinore në periudhën e pandemisë dhe pas pandemisë

Nisur nga çështjet e ngritura nga OJF-të në Konferencën Kombëtare të Shoqërisë Civile në dhjetor 2020 si dhe nga interesi i organizatave pjesëmarrëse në workshopet tematike të konferencës, më 10 Mars 2021, Qendra Kombëtare Burimore dhe Partnerët Shqipëri organizuan online eventin e rrjetëzimit “Qendrueshmëria e organizatave rinore në periudhën e pandemisë dhe pas pandemisë”. Mbi

Sesione Informimi dhe Asistence mbi procedurën e regjistrimit të OJF-ve sipas ligjit “Për regjistrin e pronarëve përfitues”

Prej muajit janar 2021 ka hyrë në fuqi ligji “Për regjistrin e pronarëve përfitues”. Sipas ligjit, çdo subjekt raportues ekzistues, pra edhe organizatat jofitimprurëse, duhet të regjistrojë pronarin/ët përfitues në Regjistrin e Pronarëve Përfitues (RPP). Qendra Kombëtare Burimore publikoi dhe ndau gjerësisht njoftimin në sektor, së bashku me disa udhëzime për procedurën e regjistrimit. Bazuar