• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

Category Page: News

Thirrje për pjesëmarrje Program Rajonal Trajnimi dhe Mentorimi -“Vullnetarizmi dhe pjesëmarrja e OSHC-ve në Programet e BE”

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile hap thirrjen për aplikim për pjesëmarrje në programet rajonale të trajnimit dhe mentorimit “Vullnetarizmi dhe pjesëmarrja e OSHC-ve në Programet e BE” . Programi synon të rrisë njohuritë e OSHC-ve mbi programet e BE-së mbi vullnetarizmin dhe procesin e akreditimit ( Label Quality) për t’u bërë pjesë e këtyre

Thirrje për pjesëmarrje në programin e trajnimit – “Manaxhimi dhe monitorimi i granteve”

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile hap thirrjen për pjesëmarrje në programin e trajnimit “Manaxhimi dhe monitorimi i granteve”. Në kuadër të punës së saj për fuqizimin e kapaciteteve të sektorit jofitimprurës si dhe në përgjigje të kërkesave nga OSHC-të, Qendra Kombëtare Burimore ka dizenjuar një program të dedikuar trajnimi për rritjen e kapaciteteve të

Java Kombëtare e Shoqërisë Civile2022!

Një seri eventesh dedikuar sektorit dhe promovimit të punës e kontributit të tij në të gjithë vendin! Këtë vit Java i dedikohet të rinjve! Nën sloganin “Të rinjtë në veprim” përgjatë Javës rreth 70 aktivitete do të organizohen nga aktivistë, grupe rinore, organizata rinore dhe institucione partnerë të tyre në të gjithë vendin! Gjeni Kalendarin

FORUM RAJONAL “Aksesi në shërbime gjatë pandemisë COVID-19 me fokus të veçantë aksesin e grupeve të margjinalizuara”

FTESË PËR PJESËMARRJE FORUM RAJONAL “Aksesi në shërbime gjatë pandemisë COVID-19 me fokus të veçantë aksesin e grupeve të margjinalizuara”   Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile kanë kënaqësinë t`ju ftojnë në Forumin Rajonal mbi “Aksesi ne shërbime gjatë pandemisë COVID-19 me fokus të veçantë aksesi i grupeve të margjinalizuara”” që do

Thirrje për aplikime në programin e trajnimit dhe mentorimit “Gjenerimi i të ardhurave për OSHC-të nga shërbimet me pagesë, produktet dhe asetet”

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, hap thirrjen për shprehje interesi për programin e trajnimit dhe mentorimit “Gjenerimi i të ardhurave për OSHC-të nga shërbimet me pagesë, produktet dhe asetet”. Në vijim të punës së saj për fuqizimin e kapaciteteve të organizatave jofitimprurëse, në tri vitet e ardhshme, Qendra do të ofrojë këtë program trajnimi,

FORUM RAJONAL “Reagimi dhe përshtatja e organizatave të shoqërisë civile ndaj situatës COVID 19””

FTESË PËR PJESËMARRJE FORUM RAJONAL “Reagimi dhe përshtatja e organizatave të shoqërisë civile ndaj situatës COVID 19”   Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile kanë kënaqësinë t` ju ftojnë në Forumin Rajonal mbi “Reagimi dhe përshtatja e organizatave të shoqërisë civile ndaj situatës COVID 19” që do të organizohet më datë 29

Mekanizmi online i vetëvlerësimit për OSHC-të në Shqipëri – Standards4NPOs

Vetëvlerësimi online Standards4NPOs është krijuar për të ndihmuar OSHC-të të vlerësojnë në mënyrë cilësore (sugjerime automatike me shkrim) dhe sasiore (sistem vlerësimi i pikëzuar) standardet e tyre të qeverisjes; procedurat administrative dhe financiare; politikat e burimeve njerëzore (punësimi/ shkarkimi/promovimi); llogaridhënien ndaj përfituesve/anëtarëve; financimin, mbledhjen e fondeve dhe menaxhimin e burimeve; advokimin e përgjegjshëm dhe ndërtimin e partneritetit,

FORUM RAJONAL “Ndikimi i COVID-19 në ekonomi, me fokus të veçantë në ekonominë sociale”

Më 28 shkurt 2022, Macedonian Center for International Cooperation (MCIC) me lehtësimin e Qendrave Burimore për OShC në Ballkan, organizoi një forum rajonal online me pjesëmarrjen e 70 përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile, rrjeteve rajonale, organizatave ndërkombëtare, akademisë, sektorit privat, mediave, institucioneve përkatëse shtetërore dhe palëve të tjera të interesuara nga Maqedonia e Veriut,

Thirrje e një grupimi të organizatave shqiptare të shoqërisë civile

Tiranë, më 25 Shkurt 2022 Njoftim për shtyp THIRRJE E NJË GRUPIMI TË ORGANIZATAVE SHQIPTARE TË SHOQËRISË CIVILE Një grupim i organizatave shqiptare të shoqërisë civile, të cilat janë të pavarura, jo-qeveritare, dhe kanë në mision mbrojtjen dhe respektimin e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut dënon ashpër, me dhimbje dhe indinjatë sulmin brutal

FORUM RAJONAL “Ndikimi i COVID-19 në ekonomi, me fokus të veçantë në ekonominë sociale”

FTESË PËR PJESËMARRJE FORUM RAJONAL “Ndikimi i COVID-19 në ekonomi, me fokus të veçantë në ekonominë sociale”   Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile kanë kënaqësinë t`ju ftojnë në Forumin Rajonal mbi “Ndikimi i COVID-19 në ekonomi, me fokus të veçantë në ekonominë sociale” që do të organizohet më datë 28 shkurt,