• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

Category Page: News

Analiza vjetore nga BCSDN: Shoqëria Civile në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi në Realitetin e Ri Gjeopolitik

Për të 13-in vit radhazi, Balkan Civil Society Development Network ka përgatitur një analizë të Paketës vjetore të Zgjerimit të Komisionit Evropian 2022, duke vlerësuar progresin e bërë në fushën e zhvillimit të shoqërisë civile dhe dialogut me institucionet publike në vendet e Zgjerimit kundrejt Matricës së Monitorimit mbi Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë

Hapja e bisedimeve për anëtarësim me BE – përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile në strukturat kryesore dhe fazat e procesit të negociatave

Workshopi i organizuar në Tiranë, është i pari i nje serie workshopesh që do të organizohen në të gjithë vendin nga Lëvizja Evropiane në Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile. Synimi i workshopeve është informimi i OSHC-ve mbi procesin e negociatave, strukturat negociuese dhe mundësitë për përfshirje të OSHC-ve në procesin e negociatave.

Forumi i OJF-ve “Përgjegjshmëria e OJF-ve në Bashkëpunimin për Zhvillim Efektiv”

Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Qendra Kombëtare Burimore për  Shoqërinë Civile në Shqipëri, kanë kënaqësinë t’ju ftojnë të merrni pjesë në Forumin “Përgjegjshmëria e OJF-ve në Bashkëpunimin për Zhvillim Efektiv”, i cili do të organizohet në dt. 7 tetor, ora 9:00 – 14:00, në Hotel Tirana International, salla Classic. Forumi është organizuar në dy sesione: Sesioni

Anëtarësisë së Kodit të Standardeve për OJFtë në Shqipëri i bashkohen anëtarë të rinj!

Anëtarësia e Kodit vazhdon të zgjerohet me anëtarë të rinj! Muajtë e fundit, Qendra psiko – sociale “Vatra”, COSV në Shqipëri, Forumi i Gruas Elbasan, Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën – (SHKEJ) dhe Fondacionit “Fryma e Dashurisë” – Diakonia Agapes, kanë shprehur vullnetin e tyre për t’u anëtarësuar në Kodin e Standardeve për OJF-të dhe

Mbi Monitorimin e Udhërrëfyesit për një Mjedis Mundësues për Shoqërinë Civile

Më datë 22 Qershor 2022 u zhvillua mbledhja e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile. Të pranishëm në mbledhje, përveç anëtarëve të KKSHC dhe të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) që luan rolin e Sekretariatit të KKSHC, ishin edhe përfaqësues të katër organizatave që kishin shprehur interes të ndiqnin takimin, mes tyre dhe përfaqësues

Thirrje për shprehje interesi – Programi i asistencës – Për rrjetet, koalicionet dhe grupimet e organizatave të shoqërisë civile

Programi i asistencës Për rrjetet, koalicionet dhe grupimet e organizatave të shoqërisë civile   Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri ftojnë të gjitha rrjetet, koalicionet dhe grupimet lokale apo kombëtare të OSHC-ve të cilat janë të interesuara për të punuar bashkërisht në adresimin e çështjeve në nivel vendor apo qendror,

Prezantimi i raportit vjetor të Matricës së Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Organizatave të Shoqërisë Civile 2021

Gjatë qershorit 2022, zhvilluam një seri takimesh me OJF-të në mbarë vendin në kuadër të validimit të gjetjeve të raportit vjetor të Matricës së Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Organizatave të Shoqërisë Civile 2021. Ndër gjetjet kryesore të raportit përmendim: (1) Ligji 80/2021 për regjistrimin e OJF-ve u miratua me reagime dhe kritika

Thirrje për pjesëmarrje Program Rajonal Trajnimi dhe Mentorimi -“Vullnetarizmi dhe pjesëmarrja e OSHC-ve në Programet e BE”

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile hap thirrjen për aplikim për pjesëmarrje në programet rajonale të trajnimit dhe mentorimit “Vullnetarizmi dhe pjesëmarrja e OSHC-ve në Programet e BE” . Programi synon të rrisë njohuritë e OSHC-ve mbi programet e BE-së mbi vullnetarizmin dhe procesin e akreditimit ( Label Quality) për t’u bërë pjesë e këtyre

TACSO 3 – Forumi Rajonal i shoqërisë civile për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2022

Më 8-9 qershor 2022, TACSO 3 organizoi në Shkup Forumin e OSHC-ve për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë. Forumi solli bashkë OSHC nga Maqedonia e Veriut, Bosnia dhe Hercegovina, Mal i Zi, Kosova, Serbia, Shqipëria dhe Turqia, përfaqësues të lartë të Komisionit Evropian DG NEAR dhe Delegacioneve të BE-së në rajon, institucione shtetërore dhe donatorë, në

Java e Shoqërisë Civile 2022

Përgjatë datave 7-17 maj 2022, Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, Partnerët Shqipëri në bashkëpunim me rreth 100 organizata dhe institucione në mbarë vendin, organizuan Javën e Shoqërisë Civile në Shqipëri, një seri eventesh dhe hapësire promovimi dedikuar punës dhe veprimtarisë së organizatave dhe aktivistëve të shoqërisë civile në vend. Java e Shoqërisë Civile organizohet