• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

Category Page: News

Konferenca Kombëtare e Vullnetarizmit 1.0

Në 31 Maj 2021 u organizua Konferenca Kombëtare e Vullnetarizmit 1.0, nga Beyond Barriers – Përtej Barrierave PVN Albania dhe Qendra Progres Zhvillim. Konferenca solli së bashku rreth 100 përfaqësues aktorë të rëndësishëm të institucioneve shtetërore në nivel kombëtar dhe vendor, organizatat e shoqërisë civile, përfaqësues të biznesit dhe qytetarët. Si pjesë e Panelit në

Konferenca Rajonale: “Ekonomia dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm”

Më 27-28 maj 2021, Qendra EDEN mbajti konferencën rajonale online “Ekonomia e Gjelbër dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm”, organizuar me një sërë panelesh e diskutimesh nga pjesëmarrës të të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Rreth 30 panelistë në sesionet e dy ditëve të konferencës ndanë pikëpamjet dhe përvojën e tyre dhe diskutuan mbi përfshirjen e OShC-ve

Konsultimi publik për Raportin Vjetor të Komisionit Evropian 2021 për Shqipërinë

Edhe këtë vit Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri po përgatit Raportin Vjetor të Shqipërisë 2021. Struktura e Raportit Vjetor të vitit 2021 do të jetë e njëjtë me Raportin e vitit 2020. Gjatë muajit prill 2021, Delegacioni i BE-së organizoi me organizatat e shoqërisë civile një konsultim tre-ditor mbi raportin Raportin Vjetor të Shqipërisë

Takim për koordinim e rritje të bashkëpunimit mes TACSO 3 dhe Qendrave Kombëtare Burimore për Zhvillimin e Shoqërisë Civile në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi

Më 28 prill, u organizua takimi i tretë koordinues mes Qendrave Kombëtare Burimore në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, përfaqësuesve të DG NEAR dhe Delegacioneve të BE-së Qëllimi i takimit ishte shkëmbimi informacionit dhe koordinimit të punës mes Programit TACSO 3 dhe Qendrave Kombëtare Burimore të Shoqërisë Civile në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqi, të

Organizatat e Shoqërisë Civile i rekomandojnë Kuvendit të dërgojë për Opinion Ligjor në Komisionin e Venecias projektligjin “Për Regjistrimin e OJF-ve” dhe të shmangë miratimin e tij në kushtet e urgjencës

Në vijim të angazhimit për lehtësimin e procesit të konsultimit me sektorin për Projekt Ligjin "Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse" dhe advokimit me institucionet përgjegjëse, më 26 shkurt 2021, 119 organizata të shoqërisë civile i`u drejtuan përfaqësuesve të Kuvendit të Shqipërisë me një deklaratë publike përmes së cilës i rekomandojnë Kuvendit të dërgojë për Opinion

Njoftim – Shtyhet deri më 30 Qershor afati i regjistrimit të pronarit përfitues

Njoftim!  Shtyhet deri më 30 Qershor afati i regjistrimit të pronarit përfitues Këshilli i Ministrave miratoi dje projektaktin normativ “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.112/2020 “Për regjistrin e pronarit përfitues”. Me qëllim përmbushjen e detyrimeve ligjore të parashikuar në ligjin për regjistrin e pronarit përfitues, afati i përmbushjes së këtij detyrimi është shtyrë

Deklaratë për Media – Kuvendi miraton ndryshime të rëndësishme të reformës në drejtësi në mungesë të një procesi konsultimi dhe transparence

Shoqëria civile shpreh shqetësimin për procesin e miratimit nga Kuvendi i Shqipërisë të dhjetë projektligjeve të lidhura me paketën e reformës në drejtësi. Kuvendi ka miratuar në seancën e fundit plenare dhjetë projektligje në shkelje të procedurës sipas neneve 26, 27 dhe 28 të Rregullores së Kuvendit, për zhvillimin e seancave plenare dhe mbledhjeve të

Event Rrjetëzimi – Qendrueshmëria e organizatave rinore në periudhën e pandemisë dhe pas pandemisë

Nisur nga çështjet e ngritura nga OJF-të në Konferencën Kombëtare të Shoqërisë Civile në dhjetor 2020 si dhe nga interesi i organizatave pjesëmarrëse në workshopet tematike të konferencës, më 10 Mars 2021, Qendra Kombëtare Burimore dhe Partnerët Shqipëri organizuan online eventin e rrjetëzimit “Qendrueshmëria e organizatave rinore në periudhën e pandemisë dhe pas pandemisë”. Mbi

Sesione Informimi dhe Asistence mbi procedurën e regjistrimit të OJF-ve sipas ligjit “Për regjistrin e pronarëve përfitues”

Prej muajit janar 2021 ka hyrë në fuqi ligji “Për regjistrin e pronarëve përfitues”. Sipas ligjit, çdo subjekt raportues ekzistues, pra edhe organizatat jofitimprurëse, duhet të regjistrojë pronarin/ët përfitues në Regjistrin e Pronarëve Përfitues (RPP). Qendra Kombëtare Burimore publikoi dhe ndau gjerësisht njoftimin në sektor, së bashku me disa udhëzime për procedurën e regjistrimit. Bazuar

DEKLARATË PUBLIKE

Deklaratë Publike I rekomandohet Kuvendit të dërgojë për Opinion Ligjor në Komisionin e Venecias projektligjin “Për Regjistrimin e OJF-ve” dhe të shmangë miratimin e tij në kushtet e urgjencës   Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut zhvilloi në dt.24 Shkurt 2021 një seancë dëgjimore për projektligjin “Për regjistrimin e OJF-ve” me përfaqësues