Nga Takimi Vjetor i Asamblesë së Kodit të Standardeve për OJF-të në Shqipëri!

Me kënaqësi duam të ndajmë me ju momente nga takimi vjetor i Asamblesë së Kodit të Standardeve për OJF-të në Shqipëri, organizuar nga Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërine Civile në Shqipëri, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, në cilësinë e Sekretariatit të Kodit. Takimi solli bashkë anëtarët e Kodit për të diskutuar mbi punën e

Njoftim për Shtyp nga Avokati i Popullit

Mbi verifikimin e organizatave të shoqërisë civile që kanë shprehur interes për të qenë anëtarë në komisionin e shoqërisë civile që do të kryejnë verifikimin paraprak të kandidaturave për Anëtarin që përfaqëson Shoqërinë Civile në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë Me përfundimin e afatit të shprehjes së interesit nga Organizatat

Screening Report Albania

Komisioni Evropian ka publikuar raportin e shqyrtimit për Shqipërinë (Screening Report Albania) një vit pas hapjes së negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë në BE dhe përfundimit të raundit të parë të takimeve. Raporti thekson progresin e Shqipërisë drejt BE-së, sfidat kryesore në vend dhe arritjet në reformat vendimtare. Ndër të tjera, raporti ndalet edhe në

Shpallje e vendit vakant dhe thirrje për paraqitjen e shprehjes së interesit për Anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Anëtarët të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga radhët e anëtarëve të organizatave të shoqërisë civile

Ditën e djeshme Kuvendi i Shqipërisë, bazuar në nenin 55, të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” i ndryshuar, ka shpallur: vend vakant për 1 anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor nga radhët e anëtarëve të organizatave të shoqërisë civile. vend vakant për 1 anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë

PROCESI I NEGOCIATAVE TË ANËTARËSIMIT NË BE

Më 30 dhe 31 mars, 2023 Tacso 3 organizoi në Tiranë eventin rajonal People to People me temë “Procesi i negociatave të anëtarësimit në BE: Shkëmbim përvoje midis OSHC-ve nga Mali i Zi dhe Serbia me OSHC nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut”. Në event moren pjesë rreth 35 përfaqësues nga 4 vende të BP

VULLNETARIZMI NË BALLKANIN PERËNDIMOR DHE TURQI

Përgjatë 28-29 mars, EU TACSO 3 organizoi në Tiranë eventin People to People “Vullnetarizmi në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi: Axhenda për Veprim”. Eventi kishte si qëllim promovimin e vullnetarizmit si një mjet për zhvillim social dhe ekonomik në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, si dhe adresimin e sfidave që lidhen me njohjen, mbështetjen dhe qëndrueshmërinë e

Prej muajit shkurt, ka rifilluar programi i Akademisë së OJF-ve për vitin 2023

Akademia e OJF-ve tashmë në vitin e 9-të organizimit, është një program i konsoliduar, nga më të kërkuarit në sektor pasi vlerësohet nga OJF-të si një ndër programet e vetme që mbështet formimin e drejtuesve dhe stafit të organizatave në të gjitha aspektet e zhvillimit dhe manaxhimit organizativ e më gjerë. Për më shumë informacion,

Për të dytin vit radhazi, rikthehet Java e Shoqërisë Civile në Shqipëri!

Java e Shoqërisë Civile (JSHC) është një aktivitet kombëtar tematik i përvitshëm organizuar nga Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, që i dedikohet promovimit të veprimtarisë së organizatave të shoqërisë civile në vend dhe kontributit të tyre në shoqëri. Java, e cila do të zhvillohet përgjatë periudhës 29 maj-3

Thirrje për aplikime në programin e trajnimit dhe mentorimit “Diversifikimi i Burimeve të Financimit për OSHC-të! Gjenerimi i të ardhurave nga shërbimet me pagesë dhe shitja e produkteve”

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, hap thirrjen për shprehje interesi për programin e trajnimit dhe mentorimit “Diversifikimi i Burimeve të Financimit për OSHC-të! Gjenerimi i të ardhurave nga shërbimet me pagesë dhe shitja e produkteve”. Programi synon rritjen e qendrueshmërisë financiare të OSHC-ve, nëpërmjet zhvillimit të strategjive dhe planeve në ngritjen e fondeve dhe gjenerimin

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, përgjatë 2022!

Kemi kënaqësinë të ndajmë me ju një përmbledhje të rezultateve të punës së Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile, përgjatë 2022. Ky vit ka sjellë risi në programe dhe aktivitete në shërbim të sektorit, duke krijuar një portofol shërbimesh më të larmishëm në përgjigje të nevojave të tij. Prej 2019 e në vazhdim, Qendra ka