Event Rrjetëzimit “FUQIZIMI I TË RINJVE”

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile dhe Partnerët Shqipëri organizuan në 20 shtator 2019 një Event Rrjetëzimi në ambjentet e Parkut Arkeologjik të Apollonisë, në Fier.. Eventi me temë “Fuqizimi i të Rinjve”mblodhi bashkë rreth 180 pjesëmarrës nga organizata rinore, aktivistë, donatorë dhe institucione publike në katër panele për të diskutuar mbi Edukimin e të

Udhërrëfyesi për Hartimin e Politikës dhe Masave për një Mjedis Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile 2019-2023

Më 25 korrik 2019, Këshilli i Ministrave miratoi Udhërrëfyesin e Rishikuar, pas Udhërrëfyesit fillestar të miratuar në maj 2015. Udhërrëfyesi përshkruan shkurtimisht situatën aktuale të masave të Udhërrëfyesit, si dhe sfidat kryesore. Miratimi i tij u parapri nga konsultime me përfaqësues të OSHC-ve dhe komunitetin e donatorëve. Ai fokusohet në përcaktimin e masave që qeveria

Takim konsultimi me OShC-të mbi punën e EIGE

Më 1 korrik 2019, Delegacioni i BE-së në Shqipëri dhe Instituti Evropian për Barazi Gjinore (EIGE) në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri (QKB), organizuan në ambientet e Qendrën Kombëtare Burimore një takim me përfaqësuesit e 22 organizatave të shoqërisë civile që punojnë në fushën e barazisë gjinore. Qëllimi i diskutimit

Tryezë mbi “Monitorimi i Mjedisit Mundësues për Shoqërinë Civile Raporti për Shqipërinë 2018”

Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile organizuan në Maj 2019 një tryezë për prezantimin e gjetjeve dhe rekomandimeve paraprake të “Matricës së Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Shoqërinë Civile – Raporti për Shqipërinë 2018”. Takimi shërbeu si një forum diskutimi i fokusuar në një analizë të ndryshimeve të ndodhura gjatë periudhës janar

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile – Thirrje për Trajnerë

NATIONAL RESOURCE CENTRE FOR CIVIL SOCIETY IN ALBANIA Call for Trainers   Position Title:             Trainer/Expert Location:                     Albania Organization:              Partners Albania for Change and Development (Partners Albania) Employment Type:     Contract Service   Introduction and Background Information National Resource Centre for Civil Society (NRCCS) in Albania is an initiative of Partners Albania, funded by the European Union,

Letër e hapur-Për disa sqarime dhe ndryshime të ligjit “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”

Tiranë, 6 Maj 2019 Drejtuar: Z. Gramoz Ruçi, Kryetar i Kuvendit Znj. Anila Denaj, Ministër, Ministria e Financave dhe Ekonomisë Znj. Vasilika Hysi, Zëvendëskryetare e Kuvendit dhe Kryetare e Nënkomisionit për të Drejtat e Njeriut Z. Ulsi Manja, Kryetar, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut Z. Arben Ahmetaj, Kryetar, Komisioni

Forumi i 7-të i Ballkanit Perëndimor për Shoqërinë Civile

Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian (KESE) organizoi në Tiranë më 16-17 prill 2019, Forumin e 7-të të Ballkanit Perëndimor për Shoqërinë Civile. Çështjet kryesore në axhendën e këtij Forumi ishin roli i organizatave të shoqërisë civile në promovimin e bashkëpunimit rajonal, situata e dialogut social, si dhe krijimi i një mjedisi mundësues për shoqërinë civile

Konferenca e Lançimit “Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri”

Më 5 prill 2019, Partnerët Shqipëri lançoi iniciativën e saj më të fundit , hapjen e Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, një platformë për shoqërinë civile në mbështetje të fuqizimit të kapaciteteve të saj, dialogut të politikave dhe përpjekjeve advokuese të sektorit për një mjedis mundësues dhe zhvillim të qëndrueshëm të OShC-ve.

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri

Të nderuar kolegë, bashkëpunëtorë e mbështetës, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim ka kënaqësinë të ndajë me ju lajmin për ngritjen e Qendrës Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, financuar nga Bashkimi Evropian. Ngritja e kësaj Qendre, vjen në vijimësi të punës së dedikuar shumëvjeçare të Partnerëve Shqipëri, në mbështetjen dhe fuqizimin e sektorit të

Hapen aplikimet për “Akademinë e OJF-ve 2019”

Akademia e OJF-ve është një hapësirë edukimi dhe zhvillimi joformal për përforcimin e aftësive dhe kompetencave të drejtuesve të shoqërisë civile në Shqipëri, nëpërmjet një kurrikule unike, metodave më bashkëkohore të të nxënit si dhe përvojave shumëdimensionale të shkëmbimit të eksperiencave. Në katër vite organizim, 70 drejtues organizatash jofitimprurëse kanë përfituan njohuri dhe aftësi praktike, mundësi