In

EuroPartners Development

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Administrata qendrore, Admini
EXECUTIVE DIRECTOR:
Jolanda Trebicka
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2007
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Demokratizimi dhe Zhvillimi i Shoqerise Civile, Reforme ne Administraten Publike, Zhvillimi Ekonomik dhe Rajonal, Iniciativat e Anti-Korrupsionit, Financat Publike, Zhvillimi Lokal dhe Decentralizimi, Koordinimi i Ndihmes, Bashkepunimi Nderkufitar, Z
MISSION:

EuroPartners Development (EPD) është një organizatë shqiptare e bazuar me një mision për të çuar përpara shoqërinë shqiptare drejt një ndryshimi kulturor dhe institucional në funksion të Integrimit Europian – duke siguruar mbështetjen e ekspertizës për të rritur kapacitetet, të informojë, edukojë dhe të inkurajojë institucionet publike dhe jo-publike dhe komunitetin në përgjithësi për pjesëmarrje aktive në proceset e demokratizimit dhe të zhvillimit socio-ekonomik dhe reformave.

Fusha e sherbimeve qe ofron organizata juaj

Trainim, Kërkim, Studim, Mbeshtetje Institucionale

Shërbime sociale

Vleresimi dhe rritja e ndergjegjesimit te ndihmes ekonomike

Asistence pushtetit vendor lidhur me hartimin e zbatimin e planeve sociale

Address