In

Fondacioni Joscelyn

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Drita Krasniqi
FORM OF THE ORGANIZATION:
Fondacion
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2015
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Arsim dhe Edukim;Qeversije e Mirë
MISSION:

Të kontribuojë në fuqizimin e komuniteteve, kryesisht fëmijëve dhe të rinjve në Shqipëri nëpërmjet ofrimit të shërbimeve psiko-sociale, edukimit formal dhe jo formal, ndërgjegjësimit dhe avokimit.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor
Qëndër ditore
Terapi dhe këshillim psikologjik
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address