• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Fondacioni Joscelyn

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Drita Krasniqi
FORMA E ORGANIZIMIT:
Fondacion
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2015
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Arsim dhe Edukim;Qeversije e Mirë
MISIONI:

Të kontribuojë në fuqizimin e komuniteteve, kryesisht fëmijëve dhe të rinjve në Shqipëri nëpërmjet ofrimit të shërbimeve psiko-sociale, edukimit formal dhe jo formal, ndërgjegjësimit dhe avokimit.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Sherbime Sociale

Shërbim Ligjor
Qëndër ditore
Terapi dhe këshillim psikologjik
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address