• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Fondacioni Rruga me Pisha

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Publiku
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Arben Papadhopulli
FORMA E ORGANIZIMIT:
Fondacion
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2001
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Media, Komunikimi masiv.
MISIONI:

Fondacioni është themeluar për qellime sociale, bamirësie, kulturore, arsimore, informuese, argetuese kërkimore, shkencore, dhe synon, ndër të tjera, të promovojë dhe zhvillojë edukimin e publikut përmes komunikimit social, prezantimit, botimit dhe transmetimit në traditat më te mirë te vlerave shoqërore shqiptare, nen kujdesin e themeleusit dhe traditave te tij te punes BBC World Service. Të promovojë përhapjen falas të njohurive që do të lejonin publikun shqiptar të kuptojnë dhe vlerësojnë më mirë proceset në vazhdim të shoqërisë dhe t’i mundësojnë ato të veprojnë në interes të tyre dhe në interes të shoqërisë.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim

Sherbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address