• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Publiku, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Blerta Cani Drenofci
FORMA E ORGANIZIMIT:
Fondacion
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1996
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar, vecanerisht në Tiranë, Shkodër, Elbasan, Korçë, Vlorë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Te drejtat e njeriut me fokus te drejat e personave me aftesi te kufizuara
MISIONI:

Promovimi i mundesive te barabarta dhe mbrojtja e te drejtave te personave me aftesi te kufizuara me synim permiresimin e cilesise se jetes per ta dhe familjaret e tyre.

Address