In

Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Blerta Çani (Drenofci)
FORM OF THE ORGANIZATION:
Fondacion
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1996
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Të drejtat e njeriut dhe çështjet sociale
MISSION:

Promovim i mundësive të barabarta dhe mbrojtja e vazhdueshme e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara me synim përmirësimin e cilësisë së jetës për ta dhe për familjet e tyre.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address