In

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF)

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi, Gratë, Publiku, Të rinjtë, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Lindita Manga
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë, Fondacion
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2010
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Arsimi dhe Edukimi, Mjedisi, Qeverisja e mire
MISSION:

Pronësia lokale, liderët vendor dhe zgjidhjet lokale.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim, Kërkim / Studim, Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti, Këshillim karriere dhe shërbim punësimi, Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor, Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address