• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Gratë, Publiku, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Lindita Manga
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë, Fondacion
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2010
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Arsimi dhe Edukimi, Mjedisi, Qeverisja e mire
MISIONI:

Pronësia lokale, liderët vendor dhe zgjidhjet lokale.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim, Kërkim / Studim, Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti, Këshillim karriere dhe shërbim punësimi, Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor, Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address