In

Forumi Shqiptar Social Ekonomik (ASET)

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi, Fëmijët, Gratë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Prof. Dr. Fatmir Memaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Fondacion
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1999
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Arsimi dhe Edukimi
MISSION:

Fokusi i ASET është t’u drejtohet problemeve më të mprehta të hasura në rrugën e zhvillimit gjatë tranzicionit, me nje vëmendje të vecantë në progresin ekonomik dhe mirëqënies sociale Rritja e mbështetjes ekonomike; Përmirësimi i sektorit bankar financiar; Zhvillimi i sektorit privat vecanerisht SME-te; Përmirësimi i kuadrit ligjor, nga hartimi tek zbatimi; Shërbime për mirëqënien shëndetësore dhe edukimit; Ndihme sociale dhe mirëqënie; Infrastrukturë funksionale; Zhvillimi urban dhe rural; Mbrojtja e mjedisit; Njohja me kulturën e vendit dhe tërheqja e turizmit; Më shumë eficencë & transparenecë në praktikat qeverisëse; Koordinimi dhe ndarja e detyrave nga qeverisja vendore tek ajo lokale; Rritja e rolit të pjesmarrjes të pretendentëve në hartimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave publike.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address