In

GLV Integrimi

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike) Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Kimete Mazari
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2021
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Dibër
FIELDS OF ACTIVITY:
Çështjet sociale
MISSION:

Përmirësimi i statusit social i grupeve të margjinalizuara

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional

Shërbime Sociale

Qëndër ditore
Terapi dhe këshillim psikologjik
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address