• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri (IRCA)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Minoritetet, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Bledar Taho
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2011
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Çështjet sociale
MISIONI:

Avokim për qasje të barabartë të romëve mbi të drejtat e qytetarëve, si dhe shërbime publike dhe sociale; Sigurimi i arsimit dhe këshillim të karrierës për nxënësit romë, rritjen e kapaciteteve të rinisë rome për pjesëmarrje në jetën publike; Kryerjen e studimeve kërkimore për dokumentimin dhe institucionalizimin e trashëgimisë kulturore rome; Promovimin e shkëmbimin ndërkulturor dhe marrëdhëniet miqësore midis romëve dhe të rinjtë jo-rom brenda vendit dhe jashtë vendit;

Address