In

Instituti i Migracionit, Zhvillimit dhe Integrimit

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Biznesi, Fëmijët, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT,Të moshuarit,Të rinjtë,Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Enkelejt Avdyli
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2011
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Mjedisi
MISSION:

Promovimin e vlerave nepermjet trajnimin ne nivel qendror dhe lokal te organizmave publike dhe jopublike dhe menaxhin sa me te mire.

Shërbime sociale

  • Shërbim Ligjor
  • Terapi dhe këshillim psikologjik
  • Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

  • Trainim,Kurse kualifikimi
  • Trainim profesional,Kërkim
  • Studim
  • Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
  • Këshillim karriere dhe shërbim punësimi
  • Lehtësim procesesh

 

Address