• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Instituti per Kontraten Shoqerore - SCI

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Gratë Publiku Minoritetet Komuniteti LGBT Të moshuarit Të rinjtë Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike) Administrata qendrore Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Olda Ceta
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2015
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Qeverisja e mire dhe shteti i se drejtes
MISIONI:

SCI kontribuon në forcimin e praktikave dhe institucioneve demokratike nëpërmjet angazhimit qytetar, pjesëmarrjes në zhvillimin dhe zbatimin e politikave në nivel qëndror dhe lokal, dhe promovimin e bashkëpunimit rajonal për një zhvillim të qëndrueshëm, bazuar tek drejtësia dhe mundësitë e barabarta.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh

Sherbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address