• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Junior Achievement of Albania

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Të rinjtë, Mësuesit, Biznesi,
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Blerina Guga
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2012
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Të nxënit praktik dhe të nxënit gjate gjithë jetës
MISIONI:

Misioni i Junior Achievement of Albania është, të nxisë dhe të mbështesë edukimin ekonomik dhe sipërmarrjen tek të rinjtë Shqiptarë.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trajnime për mësuesit dhe nxënesit e sistemit parauniversitar ne vend dhe studentët e universiteteve.

Sherbime Sociale

Edukim

Address