In

Junior Achievement of Albania

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Të rinjtë, Mësuesit, Biznesi,
EXECUTIVE DIRECTOR:
Blerina Guga
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2012
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Të nxënit praktik dhe të nxënit gjate gjithë jetës
MISSION:

Misioni i Junior Achievement of Albania është, të nxisë dhe të mbështesë edukimin ekonomik dhe sipërmarrjen tek të rinjtë Shqiptarë.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trajnime për mësuesit dhe nxënesit e sistemit parauniversitar ne vend dhe studentët e universiteteve.

Shërbime Sociale

Edukim

Address