• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

NDI ALBANIA

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Gratë, Publiku, Minoritetet Komuniteti LGBT, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Ana Kadovic
FORMA E ORGANIZIMIT:
Fondacion
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2002
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Puna me partite politike, parlamentin, shoqerinë civile
MISIONI:

Puna për Demokraci dhe Bërja e Demokracisë të funksionojë

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim

Sherbime Sociale

Terapi dhe këshillim psikologjik

Address