In

NDI ALBANIA

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Gratë, Publiku, Minoritetet Komuniteti LGBT, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Ana Kadovic
FORM OF THE ORGANIZATION:
Fondacion
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2002
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Puna me partite politike, parlamentin, shoqerinë civile
MISSION:

Puna për Demokraci dhe Bërja e Demokracisë të funksionojë

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim

Shërbime Sociale

Terapi dhe këshillim psikologjik

Address