In

Nucleus Albania

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Biznesi, Gratë, Minoritetet, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Valbona Paluka
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2014
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Bujqësi, blegtori, bletari, artizanat, agroperpunim, turizëm, ofrues shërbimesh.
MISSION:

Nucleus Albania ofron shërbime unike të bazuar në grup dhe të personalizuara për zhvillimin e biznesit në zonat urbane dhe rurale në të gjithë Shqipërinë. Me këshillimin interaktiv të bazuar në grupe (qasja bërthame) NA po forcon me sukses ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme të behën me konkurruese, të jenë lojtar aktiv në zinxhirin e vlerës, të përmirësojnë lidhjet e përbashkëta duke krijuar grupime (cluster).

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address