• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Elma Tërshana (Shehu)
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2009
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Monitorim, raportim dhe bashkepunim intensiv ndermjet aktoreve te fushave te ndryshme per te siguruar garantimin e te drejtave te femijeve.
MISIONI:

Observatori ka per mision monitorimin, raportimin, ngritjen e urave te bashkepunimit dhe nxitjen e aktoreve lokal dhe kombetar per te realizuar dhe zbatuar të drejtave të fëmijëve, duke vepruar si pjesë e shoqërisë civile.

Address