• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Open Mind Spectrum Albania (OMSA)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Publiku, "Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, , Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Arber Kodra
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2013
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar, Rajonal, Internacional
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Të drejtat e njëriut, Të drejtat e Komunitetit LGBT, Edukumi, Akrivizmi
MISIONI:

“Open Mind Spectrum Albania (OMSA)” është një organizatë jofitimprurëse e cila do të punojë në mbështetje të respektimit, mbrojtjes dhe zbatimit të të drejtave të njeriut në Shqipëri. OMSA aspiron dhe dëshiron një shoqëri shqiptare ku çdo individ pavarësisht orientimit seksual, identitetit gjinor, përkatësisë gjinore, ngjyrës, moshës, statusit social, gjendjes civile, paaftësive fizike, gjendjes shëndetësore, përkatësisë etnike të gëzojë të drejta dhe liri të plota, t’u sigurohet asistencë sociale, shëndetësore, arsimore dhe ligjore. OMSA punon për grupet e margjinalizuara ne Shqipëri, me një fokus të veçantë komunitetin LGBTI. Në mbështesim të drejtat civile në Shqipëri, duke pretenduar për të krijuar një lidhje të rrjetit midis organizatave.

Fusha e sherbimeve qe ofron organizata juaj

  • Trainim, Kërkim / Studim, Lehtësim procesesh

Sherbime Sociale

  • Qëndër ditore, Terapi dhe këshillim psikologjik, Shërbime dhe këshillim shëndetësor

 

Address