In

Open Mind Spectrum Albania (OMSA)

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Publiku, "Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, , Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Arber Kodra
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2013
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar, Rajonal, Internacional
FIELDS OF ACTIVITY:
Të drejtat e njëriut, Të drejtat e Komunitetit LGBT, Edukumi, Akrivizmi
MISSION:

“Open Mind Spectrum Albania (OMSA)” është një organizatë jofitimprurëse e cila do të punojë në mbështetje të respektimit, mbrojtjes dhe zbatimit të të drejtave të njeriut në Shqipëri. OMSA aspiron dhe dëshiron një shoqëri shqiptare ku çdo individ pavarësisht orientimit seksual, identitetit gjinor, përkatësisë gjinore, ngjyrës, moshës, statusit social, gjendjes civile, paaftësive fizike, gjendjes shëndetësore, përkatësisë etnike të gëzojë të drejta dhe liri të plota, t’u sigurohet asistencë sociale, shëndetësore, arsimore dhe ligjore. OMSA punon për grupet e margjinalizuara ne Shqipëri, me një fokus të veçantë komunitetin LGBTI. Në mbështesim të drejtat civile në Shqipëri, duke pretenduar për të krijuar një lidhje të rrjetit midis organizatave.

Fusha e sherbimeve qe ofron organizata juaj

  • Trainim
  • Kërkim / Studim
  • Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

  • Qëndër ditore
  • Terapi dhe këshillim psikologjik
  • Shërbime dhe këshillim shëndetësor

 

Address