• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Përtej Barrierave - Beyond Barriers Association

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Ana Mullanji
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2004
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombetar/Rajonal/Europian
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Arsimi dhe Edukimi, Vullnetarizmi
MISIONI:

Misioni ynë është promovimi i përfshirjes sociale dhe shanseve të barabarta për një jetë cilësore për të gjithë të rinjtë, duke mbështetur ndërtimin e një shoqërie më të mirë për brezat e së tashmes dhe të ardhmes.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh

Sherbime Sociale

Qëndër ditore

Address