• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Përtej Barrierave

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Publiku, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike),Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Ana Dervishi (Mullanji)
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2004
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtare
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Rinia / Edukimi
MISIONI:

Promovimi i mundësive të barabarta, mbrojtja e interesave të të rinjve me aftësi të kufizuar duke iu ofruar atyre mbështetje.

Address