In

Plan&Go

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Minoritetet, Të rinjtë, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Malbora Shahini
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2008
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Tiranë, Kavajë, Shkodër, Dibër, Devoll, Kukës
FIELDS OF ACTIVITY:
Te drejtat e Njeriut dhe Ceshtjet Sociale
MISSION:

Të fuqizoje individët dhe grupet e margjinalizuara dhe të promovoje të drejtat e tyre nëpërmjet:
Ofrimit të shërbimeve direkte,
Ngritjes së kapaciteteve të shërbim-ofruesve publike dhe jo-publike,
Advokacise dhe zhvillimit të politikave sociale,
Punës kërkimore dhe studimeve

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Qëndër rezidenciale
Terapi dhe këshillim psikologjik

Address