• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Plan&Go

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Minoritetet, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Malbora Shahini
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2008
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, Kavajë, Shkodër, Dibër, Devoll, Kukës
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Te drejtat e Njeriut dhe Ceshtjet Sociale
MISIONI:

Të fuqizoje individët dhe grupet e margjinalizuara dhe të promovoje të drejtat e tyre nëpërmjet:
Ofrimit të shërbimeve direkte,
Ngritjes së kapaciteteve të shërbim-ofruesve publike dhe jo-publike,
Advokacise dhe zhvillimit të politikave sociale,
Punës kërkimore dhe studimeve

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Lehtësim procesesh

Sherbime Sociale

Qëndër rezidenciale
Terapi dhe këshillim psikologjik

Address