In

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (GADC)

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Biznesi, Gratë, Publiku, Minoritetet, Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Mirela Arqimandriti
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1995
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Barazia Gjinore dhe te Drejtat e Njeriut
MISSION:

GADC vepron për të avancuar të drejtat e njeriut nga perspektiva e barazisë gjinore dhe barazisë përmes veprimeve gjinore, zhvillimit të politikave dhe analizave gjinore.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address