In

Qendra Burimore e Mjedisit në Shqipëri

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Publiku, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Mihallaq Qirjo
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2018
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Mjedisi
MISSION:

Misioni i REC Albania është të kontribuojë në transparencën, qëndrueshmërinë dhe integrimin evropian, zbatimin e projekteve që ndërtojnë qëndrueshmëri ndaj ndryshimeve klimatike, promovimin e zgjidhjeve të energjisë së pastër, përkrahjen e lëvizshmërisë së qëndrueshme dhe forcimin e qeverisjes mjedisore në Shqipëri dhe më gjerë.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address