• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra Burimore e Mjedisit në Shqipëri

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Publiku, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Mihallaq Qirjo
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2018
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Mjedisi
MISIONI:

Misioni i REC Albania është të kontribuojë në transparencën, qëndrueshmërinë dhe integrimin evropian, zbatimin e projekteve që ndërtojnë qëndrueshmëri ndaj ndryshimeve klimatike, promovimin e zgjidhjeve të energjisë së pastër, përkrahjen e lëvizshmërisë së qëndrueshme dhe forcimin e qeverisjes mjedisore në Shqipëri dhe më gjerë.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim

Sherbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address