In

QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL "GJELBËRIMI 2000"

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Kastriot Shehaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2004
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Bashkia Selenice dhe zona e Laberisë Vlorë
FIELDS OF ACTIVITY:
Mjedisi dhe formimi profesional
MISSION:

Mbrojta e Mjedisit, Rritja e njohurive dhe aftësive të fermerëve të çdo moshe me qellim rritjen dhe përmirësimin e cilësisë së produkteve bujqësore dhe blegtorale, përdorimin e teknikave dhe teknologjisë si tradicionale dhe moderne.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional

Fermeret

 

Address