• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL "GJELBËRIMI 2000"

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Kastriot Shehaj
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2004
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Bashkia Selenice dhe zona e Laberisë Vlorë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Mjedisi dhe formimi profesional
MISIONI:

Mbrojta e Mjedisit, Rritja e njohurive dhe aftësive të fermerëve të çdo moshe me qellim rritjen dhe përmirësimin e cilësisë së produkteve bujqësore dhe blegtorale, përdorimin e teknikave dhe teknologjisë si tradicionale dhe moderne.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional

Fermeret

 

Address