• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Gratë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Liliana Dango
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2007
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Punësimi
MISIONI:

Misioni i QKSHK-së është të ofrojë shërbime për nevoja të ndryshme të komuniteteve në fushën e punësimit, të shëndetit publik, barazisë gjinore, të drejtave të njeriut, mirëqënies sociale etj.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Sherbime Sociale

Qëndër ditore

Address