In

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Gratë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Liliana Dango
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2007
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Punësimi
MISSION:

Misioni i QKSHK-së është të ofrojë shërbime për nevoja të ndryshme të komuniteteve në fushën e punësimit, të shëndetit publik, barazisë gjinore, të drejtave të njeriut, mirëqënies sociale etj.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Sherbime Sociale

Qëndër ditore

Address