In

Qendra "Konsumatori Shqiptar"

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Ersida Teliti
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2014
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Informimi, këshillimi, ndërgjegjësimi dhe përfaqësimi i interesave individuale dhe kolektive të konsumatorëve.
MISSION:

Misioni i Qendrës “Konsumatori Shqiptar” është rritja e cilësisë së jetesës së konsumatorëve mesatarë, veçanërisht atyre vulnerabël në lidhje me mallrat dhe shërbimet, produktet ushqimore dhe joushqimore, transportin, mjedisin, arsimin, etj.; nëpërmjet informimit, ndërgjegjësimit, asistencës ligjore dhe administrative, si dhe studimeve dhe zhvillimit të kapaciteteve. Fusha e veprimit të saj përfshin: siguri ushqimore; produkte joushqimore, shërbime bankare, kontrata konsumatore, mbrojtje e të drejtave të pacientëve, mbrojtja e mjedisit, etj.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address