• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra "Konsumatori Shqiptar"

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Ersida Teliti
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2014
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Informimi, këshillimi, ndërgjegjësimi dhe përfaqësimi i interesave individuale dhe kolektive të konsumatorëve.
MISIONI:

Misioni i Qendrës “Konsumatori Shqiptar” është rritja e cilësisë së jetesës së konsumatorëve mesatarë, veçanërisht atyre vulnerabël në lidhje me mallrat dhe shërbimet, produktet ushqimore dhe joushqimore, transportin, mjedisin, arsimin, etj.; nëpërmjet informimit, ndërgjegjësimit, asistencës ligjore dhe administrative, si dhe studimeve dhe zhvillimit të kapaciteteve. Fusha e veprimit të saj përfshin: siguri ushqimore; produkte joushqimore, shërbime bankare, kontrata konsumatore, mbrojtje e të drejtave të pacientëve, mbrojtja e mjedisit, etj.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address