• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra Rinore e Vlorës

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Alketa Dhimitri
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1998
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Vlorë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional, Kërkim / Studim, Këshillim karriere dhe shërbim punësimi, Lehtësim procesesh
MISIONI:

Qendra Rinore e Vlorës ndërmerr dhe mbështet zhvillimin e politikave rinore, mbrojtjen e vlerave dhe dinjitetit njerëzor duke promovuar dhe mbrojtur të drejtat dhe liritë e njeriut, integrimin social të kategorive shoqërore në vështirësi duke i kushtuar vëmendje të veçantë gjendjes dhe problematikave që shqetësojnë të miturit, të rinjtë, personat me aftësi të kufizuara; promovimi i iniciativave rinore në çdo fushë që ato mund të shprehen: krijim artistik, studim, punësim, vullnetarizëm, kohë e lirë; marrja përsipër e shërbimeve në dobi të integrimit të të rinjve në punë, studimit dhe në përgjithësi në shoqëri.

Address