• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra Tek Ura

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Daniel Dupree
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2016
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional, Këshillim karriere dhe shërbim punësimi,
MISIONI:

Një komunitet i begatë për të gjithë – ku njerëzit ndjehen të vlerësuar, të ndërlidhur dhe pjesëmarrës aktivë

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Sherbime Sociale
Qëndër ditore
Shërbime dhe këshillim shëndetësor
Address