• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Royal Albania Foundation

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Publiku
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Kastriot Korro
FORMA E ORGANIZIMIT:
Fondacion
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2006
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Mbrojtja e Mjedisit, Biodiversitetit dhe Zhvillimi i Qendrueshem Rural
MISIONI:

Mbrojtja e Biodiversitetit , Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Zonave Rurale

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti

Sherbime Sociale

Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address