In

Royal Albania Foundation

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Publiku
EXECUTIVE DIRECTOR:
Kastriot Korro
FORM OF THE ORGANIZATION:
Fondacion
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2006
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Mbrojtja e Mjedisit, Biodiversitetit dhe Zhvillimi i Qendrueshem Rural
MISSION:

Mbrojtja e Biodiversitetit , Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Zonave Rurale

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti

Sherbime Sociale

Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address