• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Ruajtja dhe Mbrojtja e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Publiku, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Aleksandër Trajçe
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1991
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Ruajtja e natyres
MISIONI:

Misioni i PPNEA-s është të garantojë një klimë qeverisëse dhe shoqërore ku ruajtja e trashëgimisë natyrore të jetë prioritare, nëpërmjet kërkimit shkencor rigoroz, përfshirjes së komunitetit, krijimit të partneriteteve strategjike dhe ndërveprimit të vazhdueshëm me institucionet vendimmarrëse.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim

Sherbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address