In

Ruajtja dhe Mbrojtja e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA)

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Publiku, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Aleksandër Trajçe
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1991
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Ruajtja e natyres
MISSION:

Misioni i PPNEA-s është të garantojë një klimë qeverisëse dhe shoqërore ku ruajtja e trashëgimisë natyrore të jetë prioritare, nëpërmjet kërkimit shkencor rigoroz, përfshirjes së komunitetit, krijimit të partneriteteve strategjike dhe ndërveprimit të vazhdueshëm me institucionet vendimmarrëse.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim

Sherbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address