In

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Agron Haxhimali
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2004
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Qeverisja e mirë
MISSION:

Mbrojtja e interesave të përbashkëta të bashkive shqiptare, me qellim arritjen dhe zhvillimin e demokratizimit dhe decentralizimit të vërtetë të qeverisjes vendore, për arritjen e standardeve evropiane të vet-qeverisjes vendore, sipas parimeve të Kartës Evropiane të Autonomisë Vendore.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address