• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Agron Haxhimali
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2004
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Qeverisja e mirë
MISIONI:

Mbrojtja e interesave të përbashkëta të bashkive shqiptare, me qellim arritjen dhe zhvillimin e demokratizimit dhe decentralizimit të vërtetë të qeverisjes vendore, për arritjen e standardeve evropiane të vet-qeverisjes vendore, sipas parimeve të Kartës Evropiane të Autonomisë Vendore.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kërkim / Studim

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address