In

Shoqata e Kontabilisteve dhe Financiereve te Shqipërisë

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Biznesi, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Sherif Bundo
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1998
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Bashkim profesionistesh
MISSION:

Organizate profesionale për profesionistet mbajtës te titullit “Kontabël të Miratuar”

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address