• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Shoqata e Kontabilisteve dhe Financiereve te Shqipërisë

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Biznesi, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Sherif Bundo
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1998
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Bashkim profesionistesh
MISIONI:

Organizate profesionale për profesionistet mbajtës te titullit “Kontabël të Miratuar”

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional

Sherbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address