• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Shoqata e Përdoruesve të Burimeve Natyrore Velcan Pogradec

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Nexhmi Torra
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2009
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
MISIONI:

Mjedisor Kryesisht në fushën e pyjeve

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Traijnim

Sherbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address