In

Shoqata e Përdoruesve të Burimeve Natyrore Velcan Pogradec

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Nexhmi Torra
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2009
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
MISSION:

Mjedisor Kryesisht në fushën e pyjeve

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Traijnim

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address