In

Shoqata e Personave me Aftësi të Kufizuara (SHPAK)

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EXECUTIVE DIRECTOR:
Kryetari i Shoqates Z. Llazar Dako
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1995
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Ceshtjet social, Të drejtat e njëriut , Edukim
MISSION:

SHPAK_u aspiron për integrimi e plote te personave me aftësi te kufizuar ne të gjitha hapësirat e jetës civile, nëpërmjet përmirësimit te vazhdueshëm te kushteve te tyre sociale, ekonomike dhe shëndetësore, mbi bazën e ndihmës dhe respektit reciprok. Zhvillimi I kapacitetit për avancimin ne integrimin e personave me aftësi te kufizuar, përmes afrimit te shërbimeve dhe te burimeve te cilësisë lartë, si dhe përmes bashkëpunimit aktive me të gjitha palët me interes ne vend dhe jashtë tij. Programet tone synojnë mbështetje te ndryshme në fushën e aftësisë së kufizuar si në ato te mbrojtjes te drejtave, riaftësimit, shoqërizimit, edukimit, formimit profesional duke kërkuar aplikimin e standardeve Demokratike.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Kurse kualifikimi / Trainim profesional

Sherbime Sociale

Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address