• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

SHOQATA E ZHVILLIMIT TË BURIMEVE NATYRORE - PAPER

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Gratë, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Ndricim Çela
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1998
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Elbasan
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Mjedisi
MISIONI:

Të menaxhoje në mënyre të qendrueshme burimet natyrore, pyjore dhe kollusore.

Address