• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

SHOQATA E ZHVILLIMIT TË BURIMEVE NATYRORE - PAPER

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Gratë, Të rinjtë, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Ndricim Çela
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1998
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Elbasan
FIELDS OF ACTIVITY:
Mjedisi
MISSION:

Të menaxhoje në mënyre të qendrueshme burimet natyrore, pyjore dhe kollusore.

Address