In

SHOQATA E ZHVILLIMIT TË BURIMEVE NATYRORE - PAPER

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Gratë, Të rinjtë, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Ndricim Çela
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1998
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Elbasan
FIELDS OF ACTIVITY:
Mjedisi
MISSION:

Të menaxhoje në mënyre të qendrueshme burimet natyrore, pyjore dhe kollusore.

Address