In

Shoqata maqedonase "Ilinden"-Dega Gollobordë

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Minoritetet
EXECUTIVE DIRECTOR:
Ylli Halilaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2012
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Komuna Trebisht , Komuna Ostren i Madh, Komuna Steblevë - Diber
FIELDS OF ACTIVITY:
Minoriteti
MISSION:

Mbrojtja e minoritetit maqedonas në zonën e Gollobordës

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim, Kërkim / Studim

Address