• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Shoqata "Në Dobi Të Gruas Shqiptare"

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët,Biznesi, Fëmijët, Gratë, Minoritetet, Të moshuarit, Të rinjtë,
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Sevim Arbana
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1993
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombetar dhe Rajonal
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Trainim,Kurse kualifikimi / Trainim profesional, Kërkim / Studim, Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti, Këshillim karriere dhe shërbim punësimi, Lehtësim procesesh,
MISIONI:

Shoqata “Në Dobi të Gruas Shqiptare” synon të ushtrojë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe mundësive të barabarta përmes ofrimit të shërbimeve për gratë, të rinjtë, fëmijët dhe komunitetet në nevojë, si dhe përmirësimin e politikave ekonomike dhe sociale. NDGSH aspiron dhe advokon për politikat e barazisë dhe progresit social.

Address