In

Shoqata "Në Dobi Të Gruas Shqiptare"

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Gratë, Anëtarët, Biznesi, Fëmijët, Minoritetet, Të moshuarit, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Sevim Arbana
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1993
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Kombëtar dhe Rajonal
FIELDS OF ACTIVITY:
Çështjet sociale
MISSION:

Shoqata “Në Dobi të Gruas Shqiptare” synon të ushtrojë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe mundësive të barabarta përmes ofrimit të shërbimeve për gratë, të rinjtë, fëmijët dhe komunitetet në nevojë, si dhe përmirësimin e politikave ekonomike dhe sociale. NDGSH aspiron dhe advokon për politikat e barazisë dhe progresit social.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

  • Trainim
  • Kurse kualifikimi / Trainim profesional
  • Kërkim / Studim
  • Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
  • Këshillim karriere dhe shërbim punësimi
  • Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

  • Shërbim Ligjor
  • Qëndër ditore
  • Terapi dhe këshillim psikologjik

 

Address