• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Shoqata Rinore Soek-In Librazhd

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Aldo Karaj
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2000
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Bashkia Librazhd, Prrenjas
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Vullnetarizmi
MISIONI:

Përgatitja edhe angazhimi i një gjenerate të të rinjve për t’u përfshirë në mënyrë konstruktive dhe një fuqizim për një të ardhme të qëndrueshme në shërbim të komunitetit nëpërmjet partneriteteve bashkëpunuese, shkëmbimeve kulturore dhe edukuese, advokimit, vullnetarizmit dhe atmosferës të tolerancës, vlerave,mirëkuptimit të përbashkëtve dhe mbrojtjes mjedisit të përbashkët.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional

Shërbime Sociale

Qëndër ditore

Address