In

Shoqata Rinore Soek-In Librazhd

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Aldo Karaj
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2000
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Bashkia Librazhd, Prrenjas
FIELDS OF ACTIVITY:
Vullnetarizmi
MISSION:

Përgatitja edhe angazhimi i një gjenerate të të rinjve për t’u përfshirë në mënyrë konstruktive dhe një fuqizim për një të ardhme të qëndrueshme në shërbim të komunitetit nëpërmjet partneriteteve bashkëpunuese, shkëmbimeve kulturore dhe edukuese, advokimit, vullnetarizmit dhe atmosferës të tolerancës, vlerave,mirëkuptimit të përbashkëtve dhe mbrojtjes mjedisit të përbashkët.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional

Shërbime Sociale

Qëndër ditore

Address