In

Shpresë Për Ne

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EXECUTIVE DIRECTOR:
Majlinda Driza
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2014
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Bashkia Vlorë
FIELDS OF ACTIVITY:
Të drejtat e personave me aftësi të kufizuar
MISSION:

Mbrojtja dhe respektimi i të drejtave të personave me aftësitë të kufizuar. Advokaci në institucionet vendore për përmirësimin e cilësisë së jetës të PAK.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Terapi dhe këshillim psikologjik

 

Address