• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Shpresë Për Ne

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Majlinda Driza
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2014
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Bashkia Vlorë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Të drejtat e personave me aftësi të kufizuar
MISIONI:

Mbrojtja dhe respektimi i të drejtave të personave me aftësitë të kufizuar. Advokaci në institucionet vendore për përmirësimin e cilësisë së jetës të PAK.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Lehtësim procesesh

Shërbime Sociale

Terapi dhe këshillim psikologjik

 

Address