• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

The Door

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Të moshuarit, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Kastriot Façi
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1996
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar dhe Qarku Shkodër
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Demokracia
MISIONI:

Ne asistojme grupe dhe individe nga shtresat e njerezve me ne nevoje ne qarkun Shkoder, duke i mbeshtetur me sherbime sociale, materiale dhe aktivitete te tjera ne integrimin e tyre ne jeten sociale ekonomike te komunitetit qe ata i perkasin.

Address