In

The Door

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EXECUTIVE DIRECTOR:
Kastriot Façi
FORM OF THE ORGANIZATION:
Qendër
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
1996
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Qarku Shkodër
FIELDS OF ACTIVITY:
Përfshirja sociale, integrim dhe punësim
MISSION:

Misioni i organizatës është të punojë e asistojë personat në nevojë në Bashkinë e Shkodrës dhe në të gjithë vendin duke ofruar ndihmë materiale, shërbime social e kulturore, mjete të cilat synojnë që të integrojnë fëmijët, të rinjtë, të moshuarit, gratë dhe familjet në risk, personat me aftësi ndryshe, në jetën e komunitetit që ata i përkasin.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Qëndër ditore

Address