• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Tjetër Vizion

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Arian Çala
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2002
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Elbasan, Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional, Kërkim / Studim, Këshillim karriere dhe shërbim punësimi
MISIONI:

Mbrojtja e të drejtave dhe sensibilizimi i opinionit mbi grupet më pak të favorizuara dhe në nevojë.

Address