In

Tjetër Vizion

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Të rinjtë, Administrata vendore
EXECUTIVE DIRECTOR:
Arian Çala
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2002
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Elbasan, Kombëtar
FIELDS OF ACTIVITY:
Çështjet sociale
MISSION:

Ofrimi i shërbimeve cilësore në fushën sociale, bujqësore e shëndetësore, për kategoritë ne nevoje të shoqërisë, me qellim përmirësimin e jetës se tyre dhe të mbare komunitetit.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Shërbime ri-integrimi për viktimat e trafikimit e dhunës në familje

Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional, Kërkim / Studim, Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Qëndër ditore, Qëndër rezidenciale, Terapi dhe këshillim psikologjik

Regjistrim , orientim dhe keshillim per te rikthyerit nga emigrimi

Address