In

Unë, Gruaja

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Publiku, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Eleni Jajçari
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2003
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Qarku Korçë
FIELDS OF ACTIVITY:
Fokusi jonë kryesor në punën që ne bëjmë çdo ditë janë gratë dhe vajzat viktima të dhunës në familje. Ofrimi për këtë kategori i shërbimit emocional, psikologjik dhe ligjor falas.
MISSION:

Fuqizimi i grave dhe të rinjve në rajonin Pogradec – Korçë përmes shërbimeve dhe mbështetjes të koordinuar psikologjike dhe ligjore, avokacisë, ndërgjegjësimit publik, angazhimit qytetar dhe mbrojtjes së mjedisit.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim

Sherbime Sociale

Shërbim Ligjor
Terapi dhe këshillim psikologjik

Address