• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

"Unë, Gruaja"

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Publiku, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Eleni Jajçari
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2003
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Qarku Korçë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Fokusi jonë kryesor në punën që ne bëjmë çdo ditë janë gratë dhe vajzat viktima të dhunës në familje. Ofrimi për këtë kategori i shërbimit emocional, psikologjik dhe ligjor falas.
MISIONI:

Fuqizimi i grave dhe të rinjve në rajonin Pogradec – Korçë përmes shërbimeve dhe mbështetjes të koordinuar psikologjike dhe ligjore, avokacisë, ndërgjegjësimit publik, angazhimit qytetar dhe mbrojtjes së mjedisit.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim

Sherbime Sociale

Shërbim Ligjor
Terapi dhe këshillim psikologjik

Address