In

Voice of Roma in Albania

Informations
BENEFICIARIES OF SERVICES:
Fëmijët, Gratë, Minoritetet, Të moshuarit, Të rinjtë
EXECUTIVE DIRECTOR:
Fatos Koci
FORM OF THE ORGANIZATION:
Shoqatë
STARTING YEAR OF THE ACTIVITY:
2012
GEOGRAPHIC COVERAGE:
Fier & Vlorë
FIELDS OF ACTIVITY:
Integrimi i minoritetit Rom
MISSION:

Shoqata “VOICE OF ROMA IN ALBANIA” ka si qëllim të nxisë zhvillimin social dhe ekonomik të komunitetit rom dhe integrimine tyre si të barabartë në shoqerinë shqiptare, nëpërmjet fuqizimit të të rinjve, ngritjes së zërit rom pranë autoriteteve publike në fushën e arsimit, punësimit, shëndetësisë, strehimit si dhe të ndihmojë respektimin dhe përmbushjen e të drejtave të komunitetit rom.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address