• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Voice of Roma in Albania

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Minoritetet, Të moshuarit, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Fatos Koci
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2012
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Fier & Vlorë - Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Arsimi, Edukimi dhe punesimi
MISIONI:

Shoqata “VOICE OF ROMA IN ALBANIA” ka si qëllim të nxisë zhvillimin social dhe ekonomik të komunitetit rom dhe integrimine tyre si të barabartë në shoqerinë shqiptare, nëpërmjet fuqizimit të të rinjve, ngritjes së zërit rom pranë autoriteteve publike në fushën e arsimit, punësimit, shëndetësisë, strehimit si dhe të ndihmojë respektimin dhe përmbushjen e të drejtave të komunitetit rom.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Lehtësim procesesh
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Sherbime Sociale

Shërbim Ligjor
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address